ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

tel: 603 131 231

tel: 605 066 115

osrodek@poczta.pl

Napisz do nas

O NAS

Ośrodek Badań Psychologicznych zatrudnia psychologów z wieloletnim stażem i doświadczeniem w zakresie badań psychologicznych. Zatrudnieni psycholodzy są wpisani na listę psychologów uprawnionych do:

  • przeprowadzania badań psychologicznych osób kierujących pojazdami (lista prowadzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego)
  • przeprowadzania badań w zakresie służby medycyny pracy (lista prowadzona przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy),
  • przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (lista prowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu),
  • wykonywania badań psychologicznych w górnictwie (lista prowadzona przez Główny Instytut Górniczy)

Poza uprawnieniami indywidualnymi psychologów placówka posiada również stosowne uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych – Ośrodek Badań Psychologicznych wpisany jest pod numerem 24 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka województwa dolnośląskiego, oraz pod numerem 95 do rejestru pracowni uprawnionych do przeprowadzania badań w górnictwie, prowadzonego przez Główny Instytut Górniczy.